Home

Zdravstveni radnici

Menu

Politika privatnosti

Poštovani korisniče,

Ovo obaveštenje o privatnosti obezbeđuje kompanija Chiesi Farmaceutici S.p.A. („Chiesi“), u skladu sa odredbama Uredbe EU 679/2016 (u daljem tekstu „GDPR“) kako bi vas obavestila o obradi ličnih podataka korisnika koji posećuju sledeći veb-sajt: www.rethinkfabry.eu.

Nikakvi lični podaci koji se odnose na korisnike neće se obrađivati kada pristupaju veb-sajtu i pretražuju ga.

Računarski sistemi i softverski postupci koji se koriste za rad ovog sajta zahtevaju tokom svog uobičajenog rada neke lične podatke čiji se prenos podrazumeva tokom korišćenja internet komunikacionih protokola.

Ove informacije se ne prikupljaju da bi bile povezane sa identifikovanim licima na koja se podaci odnose, ali bi zbog njihove operativne prirode mogle kroz obradu i povezivanje sa podacima koje čuvaju treća lica da omoguće identifikaciju korisnika.

Ova kategorija podataka obuhvata IP adresu ili ime domena računara koje koriste lica na koja se podaci odnose i koji se povezuju na veb-sajt, URI (Uniform Resource Identifier) adresu, vreme zahteva, način koji se koristi za podnošenje zahteva serveru, veličinu datoteke koja je primljena kao odgovor, numerički kôd koji pokazuje status odgovora sa servera (uspešno, greška itd.), kao i druge parametre koji se odnose na operativni sistem i IT okruženje korisnika.

Ovi podaci se koriste isključivo u svrhu dobijanja anonimnih statističkih informacija o korišćenju sajta, kao i za proveru njegovog ispravnog funkcionisanja i čuvaju se u minimalnom periodu propisanom važećim zakonima.

Ovi podaci se mogu koristiti za procenu odgovornosti u slučaju eventualnih računarskih krivičnih dela usmerenih protiv sajta.

Opcioni, eksplicitni i dobrovoljni čin slanja imejlova na adrese koje su navedene na kraju ovog sajta podrazumeva posledično dobijanje adrese pošiljaoca neophodne da bi se odgovorilo na zahteve, kao i svih drugih ličnih podataka navedenih u njima. Obrada osetljivih i sudskih podataka je isključena i ako ih korisnik dostavi biće izbrisani.

Kompanija Chiesi Farmaceutici S.p.A. je u skladu sa članom 37 GDPR-a, imenovala službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti na imejl adresu dpoit@chiesi.com.

посета

Chiesi on the web

Za pacijente: U slučaju potrebe da prijavite neželjenu reakciju na medicinsko sredstvo, obratite se svom lekaru i zamolite ga da popuni i podnese relevantni izveštaj o slučaju nadležnom zdravstvenom organu, u skladu sa važećim zahtevima vigilance u Vašoj zemlji. U svakom slučaju, podsećamo Vas da svaki pacijent može direktno prijaviti sve takve slučajeve nacionalnom sistemu prijavljivanja na sledeću e-mail adresu: vigilancams@alims.gov.rs

 

Za zdravstvene radnike: Ukoliko ste upoznati sa slučajem neželjene reakcije na medicinsko sredstvo, prijavite je svom zdravstvenom organu u skladu sa zahtevima regulative iz oblasti vigilance. Prijavu možete izvršiti bilo elektronskim putem, preko ePortalMS Agencije (https://ms.alims.gov.rs) ili na sledeću e-mail adresu: vigilancams@alims.gov.rs

RethinkFabry.rs

Sada napuštate RethinkFabry.rs. Sajt na koji ulazite nije vlasništvo kompanije RethinkFabry.eu niti ona njim upravlja.

U REDU