Home

Pacijenti i negovatelji

Menu

Komplet alata za pacijente

Alat za svakodnevno praćenje simptoma može vam pomoći da pratite svoje simptome i zabeležite sve promene o kojima ćete razgovarati sa lekarom. 

Dnevni pokazivač simptoma za Fabrijevu bolestDnevni pokazivač simptoma za Fabrijevu bolest
PREUZIMANJE

EU i lokalne organizacije pacijenata

Međunarodne i lokalne organizacije pacijenata mogu vam pomoći da saznate više o životu sa Fabrijevom bolešću i da se povežete sa drugima koji dele slično iskustvo.

Fabry International Network
Fabry Disease News

Veze ka društvenim mrežama

Da biste saznali više o kompaniji Chiesi GRD, posetite naš veb-sajt ili nas pratite na društvenim mrežama
 

POSETITE VEB-SAJT

Reference:

  1. Ortiz 2018 416-427
  2. fabrydiseasenews.com-What Is Fabry Disease
  3. fabrydiseasenews.com-Fabry Disease and the Heart

посета

Chiesi on the web

Za pacijente: U slučaju potrebe da prijavite neželjenu reakciju na medicinsko sredstvo, obratite se svom lekaru i zamolite ga da popuni i podnese relevantni izveštaj o slučaju nadležnom zdravstvenom organu, u skladu sa važećim zahtevima vigilance u Vašoj zemlji. U svakom slučaju, podsećamo Vas da svaki pacijent može direktno prijaviti sve takve slučajeve nacionalnom sistemu prijavljivanja na sledeću e-mail adresu: vigilancams@alims.gov.rs

 

Za zdravstvene radnike: Ukoliko ste upoznati sa slučajem neželjene reakcije na medicinsko sredstvo, prijavite je svom zdravstvenom organu u skladu sa zahtevima regulative iz oblasti vigilance. Prijavu možete izvršiti bilo elektronskim putem, preko ePortalMS Agencije (https://ms.alims.gov.rs) ili na sledeću e-mail adresu: vigilancams@alims.gov.rs

RethinkFabry.rs

Sada napuštate RethinkFabry.rs. Sajt na koji ulazite nije vlasništvo kompanije RethinkFabry.eu niti ona njim upravlja.

U REDU