Home

Pacijenti i negovatelji

Menu

Jedinstveno iskustvo

Iskustvo svake osobe sa Fabrijevom bolešću je jedinstveno

Fabrijeva bolest je retko, nedovoljno prepoznato stanje.1 Može postojati varijabilnost u uzrastu u kom se javlja Fabrijeva bolest i njenoj težini.2 Tok bolesti takođe varira, čak i među članovima porodice sa istom mutacijom.1 To znači da pacijenti sa Fabrijevom bolešću mogu imati jedinstveno iskustvo.

Razgovor o Fabrijevoj bolesti

Razgovor o Fabrijevoj bolesti

Fabrijeva bolest ima dubok emocionalni i fizički uticaj na pogođene pojedince i njihove porodice. Da bi se pacijentima pružilo bolje razumevanje Fabrijeve bolesti, genetsko savetovanje za pacijente i njihove porodice/partnere od strane medicinskog genetičara ili savetnika sa ekspertizom za Fabrijevu bolest ključno je nakon dijagnoze i čini vitalni deo multidisciplinarnog pristupa lečenju Fabrijeve bolesti.3 

Razgovor o Fabrijevoj bolesti

Razmatranja pri planiranju porodice

Kako se Fabrijeva bolest nasleđuje

Genetsko savetovanje pre začeća ili prenatalno genetsko savetovanje trebalo bi da se ponude svim pacijentima muškog i ženskog pola u reproduktivnom dobu.3 Vaš lekar ili genetski savetnik može vam pomoći da razumete verovatnoću da će buduća deca naslediti bolest.4 Ugrožene majke imaju 50% šanse da prenesu defektni gen na sve potomke, bilo dečake ili devojčice. Sinovi koji naslede gen biće pogođeni; ćerke mogu pokazati čitav spektar kliničkih simptoma.4 Očevi sa Fabrijevom bolešću ne prenose defektni gen nijednom od svojih sinova, ali ga prenose svim svojim ćerkama.4 Ranije neprepoznati članovi porodice, muškarci i žene, mogu se identifikovati u ranoj fazi bolesti putem skrininga na mutaciju među članovima porodice.4 

Ako je porodična mutacija poznata, prenatalna dijagnoza se može dobiti molekularnom analizom, kako kod dečaka tako i kod devojčica.4 Važnost ranog započinjanja terapije naglašena je u smernicama za lečenje pedijatrijskih pacijenata sa Fabrijevom bolešću.

Kako se Fabrijeva bolest nasleđuje

Briga o vašem blagostanju

Briga nakon dijagnostikovanja Fabrijeve bolesti

Za neke je dijagnoza Fabrijeve bolesti dovela do povećane brige za budućnost.3 Razgovor sa genetskim savetnikom se preporučuje da bi se otklonilo osećanje anksioznosti u vezi sa napredovanjem bolesti, krivice u vezi sa prenošenjem bolesti na decu i druge jake emocije kao što su bes, tuga i uticaj na samopoštovanje i osećaj ličnog identiteta.

Briga nakon dijagnostikovanja Fabrijeve bolesti

Reference:

  1. Desnick RJ, et al. Ann Intern Med. 2003;138(4):338-346.  
  2. Di Toro A, et al. J Cardiovasc Med 2018;19(suppl 1):e1–e5. 
  3. Ortiz A, et al. Mol Genet Metab. 2018;123(4):416-427. 
  4. Martins, AM, et al. The Journal of pediatrics. 2009;155(4): S19-S31. 

посета

Chiesi on the web

Za pacijente: U slučaju potrebe da prijavite neželjenu reakciju na medicinsko sredstvo, obratite se svom lekaru i zamolite ga da popuni i podnese relevantni izveštaj o slučaju nadležnom zdravstvenom organu, u skladu sa važećim zahtevima vigilance u Vašoj zemlji. U svakom slučaju, podsećamo Vas da svaki pacijent može direktno prijaviti sve takve slučajeve nacionalnom sistemu prijavljivanja na sledeću e-mail adresu: vigilancams@alims.gov.rs

 

Za zdravstvene radnike: Ukoliko ste upoznati sa slučajem neželjene reakcije na medicinsko sredstvo, prijavite je svom zdravstvenom organu u skladu sa zahtevima regulative iz oblasti vigilance. Prijavu možete izvršiti bilo elektronskim putem, preko ePortalMS Agencije (https://ms.alims.gov.rs) ili na sledeću e-mail adresu: vigilancams@alims.gov.rs

RethinkFabry.rs

Sada napuštate RethinkFabry.rs. Sajt na koji ulazite nije vlasništvo kompanije RethinkFabry.eu niti ona njim upravlja.

U REDU